Lőrinc V. Gabi

Lőrincz V. Gabriella

Kísérletező típus, aki nagyon szereti a textília készítésének minden formáját. Sokféle technikát ismer és alkalmaz, vonzza a fonal alakításának kimeríthetetlen tárháza, az a folyamat, ahogyan egy minta, amelyet papírra vet, különféle technikákkal kivitelezve más és más tulajdonságú matériává alakul. „Olyan állapot ez, mint egy zeneművészé, aki több hangszeren is tud játszani. Az én hangszereim a különféle szövő-, festő- vagy hurkolóeszközök, amelyek mindegyike más harmóniára képes.” Alkalmazott tervezőként jó érzéssel tölti el hogy szőnyegei, párnái, függönyei, terítői, vagy éppen faliképei mások otthonában vagy középületekben élnek tovább.

Az V.TEXHIBITION kiállításon szereplő textiled/textiljeid milyen technikával, hol és milyen inspiráció alapján készültek?

Séta közben szeretek izgalmas fény-árnyék játékokat felfedezni épületeken, lépcsőkön, parkokban. Ösztönösen mintákat látok, keresek szinte mindenhol, amerre járok. Legtöbbször lefotózom ezeket az élményeket, néha leskiccelem valahová, később pedig mintává alakítom. A Rétegek névre keresztelt szövet inspirációja egy falburkolati élményemen alapszik, a Pöttyök pedig egy pálcás korlátcsík ritmusának és egy perfetti lap arra vetülő pöttyjátékának újragondolásából született.

Miért tartod fontosnak a TEXHIBITION projektet?

Egykor a magyar textilipar nemzetközi szinten is egyedülálló volt, amit jó volna újraéleszteni.  A projekt legnagyobb érdeme, hogy összeköti a tervezőket a gyártókkal, és évről évre bemutatják a közös eredményeket, így nagyobb nyilvánosságot kapnak az általunk tervezett szövetek. A mi lehetőségeink korlátozottak, tervezőként kevesebb eszközünk van arra, hogy felhívjuk a nagyközönség, a társtervezők, a belsőépítészek figyelmét a magyar tervezésű és gyártású textilekre.

Ha döntési helyzetbe kerülnél, mit tennél, hogy összehozd a textiltervezőket és -gyártókat?

Fontos lenne a magyar tulajdonban lévő nagy múltú gyártók támogatása. Így korszerűsíthetnék, modernizálhatnák a meglévő épületeiket, felújíthatnák gépparkjukat, új gépeket állíthatnának be, és jobb munkakörnyezetet tudnának kialakítani. Lényegesnek tartanám azt is, hogy törekedjenek az innovatív együttműködésre a műszaki-művészeti egyetemekkel.

Lőrinc V. Gabi
textile designer

lvgtextileart.com